De Vrije Baptistengemeente Deventer is een kerkgenootschap. We willen in alle eenvoud een Bijbelgetrouwe gemeente zijn waar jong en oud zich thuis voelt.

We zijn een gemeente waar ruimte is voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen. Is het geloof voor jou nog een doolhof van vraagtekens, maar zou je wel eens naar een kerk willen gaan, of heb je gewoon behoefte aan een goed gesprek, dan ben je van harte welkom.

We zijn ook een gemeente waar gelovigen de ruimte krijgen om hun gaven in te zetten om daarmee God en de naaste te dienen. Op deze wijze willen we elkaar versterken in het geloof. Activiteiten zijn bij ons geen doel op zich maar zijn bedoeld om de onderlinge band te versterken en om samen het grote gebod dat God ons gegeven heeft in praktijk te brengen.

Het grote gebod: Mattheüs 22:37-40

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.