Anni is juli 2006 opnieuw vertrokken naar Benin om daar te werken op een meisjesschool’ in Nikki. Aan zo’n 20 meisjes in de leeftijd van 15-20 jaar, werd ieder jaar een alfabetiseringscursus gegeven van 6 maanden. Deze meisjes zijn nooit naar school geweest. Doordat ze leren lezen zijn ze ook in staat om  de Bijbel te lezen. Dagelijks krijgen ze naast de alfabetiseringscursus ook onderwijs uit de Bijbel. Verder wordt aandacht besteed aan voorkoming van ziektes, hygiëne en bv. relaties jongens-meisjes.

1. Stichting Witte Velden

Vanaf oktober 2008 gaat voor het eerst een driejarig programma van start waarin de meisjes een naai- of breidiploma kunnen halen, zodat ze daardoor een bron van inkomen hebben. Door hen de gelegenheid tot scholing te bieden, wordt de Gemeente van Christus in Benin opgebouwd. We mogen ze toerusten voor Zijn dienst ( Efeze 4:12 ). Verschillende meisjes zijn echtgenotes van Bariba evangelisten geworden, helpen met de zondagsschool of leren anderen lezen en delen wat ze in Nikki geleerd hebben. Voor Benin is dit project uniek. Door de driejarige vorming komen er volgend jaar weer ong. 20 meisjes bij. Om dit allemaal te kunnen realiseren is er o.a. behoefte aan:

  • uitbreiding van slaapplaatsen omdat de meisjes intern zijn
  • meer personeel
  • naai- en breimachines

Anni vraagt voorbede voor:

  •  dat de Heer in alles zal voorzien
  • de groep die dit jaar start: een goede onderlinge band
  • wijsheid voor de leiding en het onderwijzend personeel
  • evangelisatie in de omliggende dorpen vanuit de gemeente in Nikki, waar ook de meisjes bij betrokken zijn. Op sommige plekken komt men buiten onder de boom samen.

Wij vragen u ook voorbede voor Anni. Dat zij in afhankelijkheid en blijdschap haar werk mag doen en dat zij vele meisjes tot zegen mag zijn.