In samenwerking met de Stichting Generatio (www.generatio.nu) bieden wij vanaf donderdag 23 januari 2020 de cursus Family Builders aan. Deze cursus vindt plaats in het Etty Hillesum – locatie “De Marke”, Ludgerstraat 1 in Deventer en omvat 5 avonden welke starten om 20:00u (met inloop vanaf 19:30u) en duren tot 22:00u.

Cursus data:

  • Donderdag 23 januari 2020
  • Woensdag 12 februari 2020
  • Donderdag 27 februari 2020
  • Donderdag 19 maart 2020
  • Woensdag 25 maart 2020

Wilt u hier aan meedoen, geeft u zich dan uiterlijk 12 januari op via info@vbg-deventer.nl zodat we voldoende cursusmateriaal beschikbaar hebben. Belangrijk is hierbij ook dat u zich, indien mogelijk, als ouders samen opgeeft om er ook thuis mee aan de slag te kunnen.

Wat is Family Builders?

“Hoe kunnen wij onze kinderen het geloof doorgeven dat voor ons zo belangrijk is?” Dat is de vraag waar het bij Family Builders om draait. In vijf avonden gaan we met elkaar op zoek naar Gods principes rondom de (geloofs)opvoeding en we ontdekken hoe je deze principes kunt vertalen naar de praktijk van jouw/jullie gezin. Family Builders is één van de grootste cursussen van Generatio en wordt gegeven in kerkelijke gemeenten op scholen of op andere plekken waar ouders zich verzamelen om te leren over (geloofs)opvoeding. We krijgen regelmatig reacties van ouders die Family Builders gevolgd hebben en daaruit kunnen we maar één conclusie trekken: Family Builders is een praktische cursus die al voor honderden ouders een geweldige steun is geweest!

De cursus Family Builders bestaat uit vijf avonden. Iedere avond staat in het teken van een thema´s. De opbouw van de cursus ziet er als volgt uit:

Avond één: geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed
Welk erfgoed hebben jullie meekregen van jullie ouders? Een rijk geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed of juist een ‘lege plastic zak’? En hoe bepaal je welk erfgoed jullie samen – als man en vrouw met God – doorgeven aan jullie kinderen? Deze avond laat het belang zien van een goed geestelijk, emotioneel en sociaal erfgoed voor julllie gezin én motiveert jullie om samen (verder) te bouwen aan een sterk en gezond erfgoed in alle opzichten.

Avond twee: AROMA (gezinsgeur)
Deze avond hebben we het over jullie AROMA (gezinsgeur). AROMA staat voor Affectie, Recept, Orde, Meelevende vrolijkheid en Aanmoediging. Al deze onderdelen bij elkaar vormen een gezonde gezinsgeur waarmee jullie het sociaal, emotioneel en geestelijk erfgoed van jullie kinderen positief kunnen beïnvloeden.

Avond drie: tradities en gezinskompas
In onze maatschappij is traditie niet echt populair. Tradities zijn niet meer iets van nu. De praktijk is echter anders! Ons hele leven hangt samen met tradities en gewoontes. Vaak doen we dat onbewust. Deze avond daagt jullie uit om bewust na te denken over wat jullie met je tradities doorgeven. Op welke terugkerende manier vertellen jullie je kinderen over de grote daden van God? Tradities vormen onze kinderen en laten terugkerend zien wat de essentie is van ons leven. Het tweede gedeelte van deze avond gaat over ons gezinskompas. Welke richting willen jullie op met onze (geloofs)opvoeding en welke normen en waarden vloeien daaruit voort?

Avond vier: gezinsmomenten
Avond vier gaat over gezinsmomenten of ‘Family Nights’. Het is een praktische avond vol met voorbeelden en opdrachten waar jullie direct mee aan de slag kunnen binnen het gezin. Na afloop van deze avond gaan de cursisten altijd erg enthousiast en vol ideeën naar huis. In de weken erna zien we via onze Facebook pagina’s Stichting Generatio  en Family Builders regelmatig leuke verslagen en foto’s voorbij komen van gezinnen die hun eerste gezinsmoment hebben gehouden.

Avond vijf: HEAD & HEART
Een avond over de rolverdeling tussen man en vrouw binnen het huwelijk en gezin. Hoe heeft God het man/vrouw-zijn en vader en moederschap binnen het huwelijk bedoeld? Welke beeld mag je als man/vrouw en vader/moeder meegeven aan je kinderen. Een boeiende avond die altijd weer veel stof tot napraten biedt.