In de gemeente zijn de volgende oudsten en diakenen aangesteld.

Gemeentewerker:
Leendert Post

Oudsten:
Reynoud Deen (voorzitter)
Vacant
Vacant

Diakenen:
Wietze van der Ploeg (secretaris)
Vacant