In de gemeente zijn de volgende oudsten en diakenen aangesteld.

Oudsten:
Reynoud Deen (voorzitter)
Vacant
Vacant

Diakenen:
Wietze van der Ploeg (secretaris)
Vacant