In de gemeente zijn de volgende oudsten aangesteld:

Oudsten:
Reynoud Deen (voorzitter)
Wietze van der Ploeg (secretaris)
Ben Overeem