De Vrije Baptisten Gemeente Deventer heeft ook huiskringen. Een huiskring bestaat bij voorkeur uit minimaal 7 en maximaal 12 deelnemers die regelmatig bijeen komen bij één van de deelnemers thuis.

Het doel van de huiskring is: dat de huiskringleden elkaar terzijde staan bij de groei in hun relatie tot God, tot zichzelf, tot anderen en tot de wereld, zodat God verheerlijkt wordt door een levenswijze waarin Jezus Christus zichtbaar wordt.

De huiskring vormt een spilactiviteit in het functioneren van de gemeente en het ontwikkelen van een gezond leefklimaat. De volgende drie elementen zijn daarbij van wezenlijk belang:

  1. Gebed
  2. Gemeenschap
  3. Getuigenis

Op deze wijze willen we Gods huisgezin zijn. Huisgenoten die leven in de nabijheid van de Vader en zorg dragen voor elkaar. Huiskringen zijn bedoeld om een hechte gemeenschap te ontwikkelen. De huiskringleden richten zich op het aangaan van onderlinge relaties. De huiskring functioneert net als een gezin. Het is de plaats waar je mag leren om met elkaar om te gaan zoals Jezus met ons omgaat. Het is de plaats waar je even tot rust mag komen. Even los van de grote drukte die we ervaren in de wereld en soms ook binnen de gemeente waar zoveel activiteiten plaatsvinden. Binnen de huiskring dienen de leden elkaar. Ieder lid heeft een gave en zet deze binnen de huiskring in ten dienste van de anderen. Het is goed om een vaste plek te hebben waar je op elkaar kunt terugvallen en praktische en geestelijke ondersteuning kunt geven en ontvangen.

Er functioneren op dit moment 8 huiskringen binnen onze gemeente.