1 maart 2020; Hans Witmer

Onderwerp: David, gezalfd maar nog geen koning.

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 16:1 – 13.

Spreker: Hans Witmer.