1 Oktober 2017; D. van Genderen

Jesaja 62: 1-7 & Romeinen 11: 25-27 – En zo zal heel Israël zalig worden