11 Juni 2017; L. Post

1 Petrus 2: 18-25 – omgaan met onrechtvaardig lijden