11 oktober 2020 – Leendert Post

Onderwerp: het dochtertje van Jaïrus opgewekt en de bloedvloeiende vrouw genezen.

Bijbelgedeelte: Markus 5:21 – 43.

Spreker: Leendert Post