13 oktober 2019; Gerrit van Valen

Wat betekent het om een tevreden christen te zijn; Filippenzen 4: 10 – 20.