2 April 2017; D. van Genderen

Kol. 2:11-15 & Kol. 3:1-4 – Bedenk de dingen die boven zijn