26 November 2017; R. Deen

Johannes 10 1:21 – Mijn Goede Herder!