5 Februari 2017; H. Schouten

Lucas 17: 11-19 – Voor God danken moet je bij Jezus zijn