9 April 2017; G de Bree

Lucas 9: 37-44 – Vredeswoorwaarden