Bijbelstudie 20 februari 2020; Leander Janse

Onderwerp: de ongezonde, de onvolwassen gemeente.

Spreker: Leander Janse