Begin

Het leven is een opgedroogde, dorre puzzel onder een uitzichtloze duisternis, grenzend aan de rivier van de dood. Tenzij…

Loot

Jij ruimte geeft aan Gods Zoon, Jezus Christus, die als ontspruitend nieuw leven jouw onvruchtbaar bestaan op zich neemt. En…

Kruis

Met zich laat sterven aan het kruis en door uit de dood op de staan de macht over de dood overwint Zodat…

Graan

Je in het volle licht je leven vindt in een vruchtdragend bestaan.