Op de zondagochtend zijn de kinderen eerst in de dienst. Dan gaan zij naar hun eigen ruimte.

Programma
Het programma van de zondagsschool bestaat uit:

– zingen
– bidden
– een Bijbelverhaal
– knutselen

Er wordt gewerkt met materiaal van “Voetstappen van geloof” dat uitgaat van de Herikon in samenwerking met De Hoop en Het Zoeklicht https://www.voetstappenvangeloof.nl

Tweede zondag van de maand

Op de tweede zondag van de maand is er een speciaal moment in de dienst voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Dan wordt er in de dienst iets verteld voor alle kinderen en er wordt voor hen gebeden om een zegen. Aansluitend zingen we het zegenlied.

Speciale programma’s

Voor de Kerst wordt er in de dienst aandacht besteed aan de kinderen, door bijvoorbeeld een musical.

Aan het eind van het seizoen is er een gezellige zondagmiddag. Op feestelijke wijze wordt het seizoen afgesloten.

Leiding van de zondagsschool

Er zijn op dit moment 8 leid(st)ers, die om de beurt helpen bij het programma.